KUUL

Vi gør en forskel

Ultraløb, motion og velgørenhed i forening

KUUL Udveksling 2013

6th World Congress Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery 17-22.februar 2013, Cape Town South Africa

Takket være sponsorater fra Kuul har det været muligt at sende fire sygeplejersker til verdenskongres indenfor børnecardiologi i Sydafrika. Vi er meget taknemmelige for at have fået denne mulighed. Vivi Hasselmann Lindberg og Marianne Skortensgaard fra Skejby afd. A7, Elsebeth Christensen og Susan Mortensen fra afd. 4144 Rigshospitalet, mødtes allerede i maj 2012 for at fremstille en poster til kongressen. Vi var hurtigt enige om at det skulle omhandle familiecentreret pleje, nærmere bestemt en beskrivelse af Tryg Huset ved Skejby og McDonaldshuset ved Rigshospitalet. Vi fik i løbet af de to dage vi var sammen fremstillet en flot poster(Se billedet nedenfor) og fik den sendt af sted til kongres sekretariatet. Det skulle senere vise sig, at der slet ikke blev ophængt posters på kongressen, så vi fik desværre ikke mulighed for at vise vores arbejde frem.

Forventningsfulde mødtes vi i Kastrup lufthavn den 16.februar og kunne se frem til en lang rejse til Sydafrika, rejsetiden er ca. 24 timer, inkl. transit tid i Dubai lufthavn. Der var arrangeret transport fra lufthavnen og til vores hotel, som tidligere har været brugt som fængsel. Samme eftermiddag var der åbningsceremoni på kongressen, veltilrettelagt og fantastisk underholdning. Ja, faktisk så underholdende at flere kongresdeltagerne sang og dansede med. Alt tegnede til at blive en fantastisk uge i Cape Town.

Vi fik udleveret et program på 180 sider, med spændende oplæg fra kl. 7 morgen til 22.30 om aftenen. På forhånd vidste vi at der ville være tre dages program specifikt for sygeplejersker, men vi kunne se at vi sagtens kunne få tiden til at gå de sidstes to dage også.

Mandag formiddag hørte vi nogle spændende indlæg om sygdommen Kawasaki, en sygdom som vi godt kender i DK, og som kan give store problemer med forandringer i koronararterierne. Sygdommen er dog meget mere udbredt i Asien og vi blev meget klogere på selve sygdommen og på smittespredningen som var stor i de perioder hvor der var udbredt Nordvestenvind i vinterperioderne. Eftermiddagen handlede om medicinsk behandling af pulmonal hypertension og AK-behandling. Undersøgelser viser at AK-behandling fungerer væsentligt bedre når det bliver patient/forældrestyret, frem for når det er hospitalet der har ordinationsretten. Stof til eftertanke i vores egne afdelinger, hvor vores børn venter måneder på at komme på AK-skolen så de selv kan styre deres behandling.

Tirsdag, onsdag og torsdag var der sygepleje på programmet fra morgen til aften. Første punkt på programmet handlede om oplæring/kompetenceudvikling på intensivafdelinger. Der var indlæg fra England og USA og fra organisationen ChildrensHeartlink som tager til udviklingslande for at hjælpe med at organisere arbejdet på de kardiologiske centre og hjælpe med undervisning til forældre med hjertesyge børn. Eftermiddagen handlede om familiecentreret pleje. Her må vi heldigvis konstatere at vi er godt med i Norden, selvom vi desværre ikke fik lov til at fortælle om vores hjemlige forhold. Vi er rigtig godt med mht. ungekonsultationer, transition osv., som kun findes på ca. 50 % af centrene i USA.

Onsdag omhandlede programmet forældreoplevelser til børn med medfødte hjertefejl, undersøgelser af livskvalitet hos hjertebørn, ændringer i præoperativ huddesinfektion for at nedbringe antallet af hudinfektioner, et stort studie om ”skin to skin” intervention på intensiv afdelinger som en del af den postoperative behandling, neonatalscreening med pulsoximeter på barselsgangen o.m.a. Screening som man foretager nogle steder i Norden, men som endnu ikke er en fast rutine i DK. Spændende projekter som vi har mulighed for at læse mere om på kongressens hjemmeside og på den USB-stick vi fik udleveret.

Torsdag formiddag handlede i stor stil om hvordan vi bedst udnytter de ressourcer i sundhedsvæsenet til størst gavn for børn og forældre. Eftermiddagen handlede om livskvalitet, ernæring til hjertesyge børn og palliativ pleje og behandling til døende hjertebørn.

Vi blev alle fire meget inspireret af de mange flotte indlæg på kongressen. Vi var nok lidt ærgerlige over at der kun var et indlæg fra Norden på de tre dage. England var pænt repræsenteret, men hovedparten af indlæggene var fra USA. Vi har desværre endnu ikke den store sygeplejeforskning i Danmark, men vi håber på at vores deltagelse i kongressen har givet os inspiration til at lave projekter i egne afdelinger. Under vores ophold i Cape Town fik vi mange gode snakke om sygeplejen til hjertebørn og deres forældre og har en aftale om at gense hinanden på studiebesøg i løbet af året. Vores poster om familiecentret pleje kan evt. genbruges ved den nordiske kardiologiske kongres som afholdes i København september 2013.

Udover det faglige indhold på kongressen fik vi lejlighed til at lære hinanden godt at kende. Vi tog efter kongressen videre på tur i det spændende Sydafrika, var på safari o.m.a.(selvfølgelig for egen regning). Ingen tvivl om at KUUL giver os nogle fantastiske muligheder for at udbygge vores kendskab til hinanden og dermed øge samarbejdet mellem de to børnehjerteafdelinger i Danmark.

Endnu en gang ønsker vi at takke KUUL for deres støtte.

Du kan hjælpe KUUL med at gøre en forskel for hjertebørn

SÆT FOKUS HJERTEBØRN VED AT DELTAGE I KUUL’S EVENTS.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedsbrev@kuul.dk.

Du modtager vores månedlige nyhedsbrev og er blandt de første, der får mulighed for at tilmelde dig vores events.

STØT KUUL OG VÆR MED TIL AT GØRE EN LIVSVIGTIG FORSKEL.

Opret din egen indsamling, som du selv bestemmer anledningen til via BetterNow.

VI SØGER SPONSORER MED HJERTET RETTE STED

Vores sponsorater er bygget op omkring vores hovedevent KUUL Vinternat 3. søndag i advent.

Vi laver foredrag og andre events henover året. Kontakt os. Vi er åbne for alt, der giver overskud for Hjertebørnene.

Løb med os
Støt os
Sponser os