KUUL

Vi gør en forskel

Ultraløb, motion og velgørenhed i forening

KUUL Udveksling 2012_3

Fra den 20-22. september deltog fire sygeplejersker i 42nd Nordic Pediatric Cardiology Meeting i Gøteborg, Sverige. De fire var Dorte Slot Tarpgaard, Nanna Gädda Sørensen, sygeplejersker fra Kardiologisk Børneafdeling A7, Aarhus Universitetshospital og Ena Lindhart Thomsen, Viktoria Kruse, sygeplejersker fra Kardiologisk børneafdeling 4144, Rigshospitalet. De har skrevet en spændende beretning, som du kan læse her:
Da det blev muligt at søge om deltagelse i denne konference, takket være KUUL’s flotte bidrag, var der ingen tvivl. Det var lige noget for os.

Programmet for konferencen var den perfekte sammensætning af præsentationer af såvel lægefaglige som sygeplejefaglige udviklingsprojekter. Med dette program, ville vi uden tvivl kunne tilegne os meget ny viden, som både vi og vores kollegaer ville kunne få stor glæde af i vores dagligdag.

Konferencen startede torsdag aften, efter indkvartering på hotel Elite, hvor der var arrangeret et get-together. Her fik vi mulighed for, på ganske uformel vis, at møde og udveksle erfaringer med kollegaer fra hele norden, som vi skulle være sammen med de kommende dage. Vi blev f.eks. inspireret af nogle norske sygeplejersker, der havde udviklet skiftelige medicininformationsark, som afdelingens familier havde stor gavn af. Derudover fik vi tilbudt at besøge Göteborgs børnekardiologiske afdeling dagen efter.

På konferencens første officielle dag - fredag, fulgte vi sessionen for “allied professions” (sygeplejersker, sygehjælpere, social og sundhedsassistenter, socialrådgivere mm.). Temaet for denne session var transition. Vi var meget spændte og havde store forventninger til netop dette tema. Transition er definitionen på en formålsbestemt og nøje planlagt overflytning af teenagere og unge voksne med en kronisk fysisk sygdom fra børneafdelingen til voksenafdelingen. Det er en proces, der for alvor er kommet stort fokus på, og med god grund, da vi er blevet bedre og bedre til at behandle sygdomme hos børn i alle specialer. Vi oplever derfor at børnene nu bliver teenager og voksne. Vi har på børnekardiologisk bl.a. støt på en del udfordringer, når den unge overvejende selv skal tage ansvar for egen sygdom og behandling. Viktoria og Ena har startet en ungegruppe på 4144 netop med det formål at forberede transsionprocessen for de unde hjertesyge. Vi ønskede derfor, at høre hvilke tanker og erfaringer de andre nordiske lande havde inden for dette felt.

Der var tre inviterede speakers som alle talte om transition; Lynda Shaughnessy, London UK, Asle Hirth, Bergen Norge og Catriona King, København Danmark.

De var alle tre enige om, at man kommer længst med en tidlig indsats hos de unge. De anbefaler, at man starter arbejdet, når de unge er 12 år. Indenfor transition arbejder man ud fra tre perspektiver : De unges, forældrenes og de professionelles. De centrale elementer i processen er at frigøre de unge af deres afhængighed til deres forældre, håndtere deres bekymringer, styrke kommunikationen, så de føler sig informeret og forstået, og sidst men ikke mindst at tale om sygdommens konsekvenser for deres fremtidige voksenliv. Asle Hirth fremstillede to redskaber til processen: En huskeliste til de unge, hvor de selv skulle udfylde detaljer omkring deres sygdom og en tjekliste til de professionelle med alle de punkter man bør gennemgå før et barn er klar til en overflytning. Men til trods for de mange gode tiltag var de tre speakers enige om, at der fortsat er udfordringer man skal arbejde med. Særligt nævnte de problematikken omkring noncompliance, som opstår når de unge selv skal styre deres medicin. Derudover præsenterede flere sygeplejersker fra norden deres forskningsprojekter omhandlende de psykologiske aspekter i at have et hjertebarn (Sverige), omstrukturering af dagen inden operationen (Finland), livskvalitet (Sverige) og individuel skriftligt information samlet i en personlig hjertemappe (Norge).

Vi fandt især 2 af de ovenstående emner interessante og har derfor valgt på Rigshospitalet at arbejde videre med at overføre projekterne til vores afdeling. Vi har efterfølgende lavet en arbejdsgruppe med formålet om at forbedre dagen før en hjerteoperation, mhp. selve struktureringen og den informationen der bliver givet, da vi ikke synes at denne fungerer optimalt nu.

Yderligere ønsker vi at indlede et samarbejde med hjertebørnsforeningen med henblik på at lave en dansk udgave af Norges hjertemappe med forældreinformationer.

Om lørdagen deltog vi i lægernes session, som handlede om at videreformidle den nyeste viden inden for diagnosering, behandling og prognoser.

Som I kan læse, har vi fået utrolig meget ud af konferencen. Vi er i den grad blevetinspireret af vores nordiske kollegaer og opmærksomme på områder, som vi kan forberede, så børnene, de unge og forældrene får den bedste pleje og behandling under en indlæggelse på vores afdeling, samt forsyne dem med redskaber, som gerne skulle gøre deres hverdag lettere. KUUL skal derfor have en stor tak for at have vist interesse for at sponsere vores deltagelse i lignende konferencer.

Du kan hjælpe KUUL med at gøre en forskel for hjertebørn

SÆT FOKUS HJERTEBØRN VED AT DELTAGE I KUUL’S EVENTS.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedsbrev@kuul.dk.

Du modtager vores månedlige nyhedsbrev og er blandt de første, der får mulighed for at tilmelde dig vores events.

STØT KUUL OG VÆR MED TIL AT GØRE EN LIVSVIGTIG FORSKEL.

Opret din egen indsamling, som du selv bestemmer anledningen til via BetterNow.

VI SØGER SPONSORER MED HJERTET RETTE STED

Vores sponsorater er bygget op omkring vores hovedevent KUUL Vinternat 3. søndag i advent.

Vi laver foredrag og andre events henover året. Kontakt os. Vi er åbne for alt, der giver overskud for Hjertebørnene.

Løb med os
Støt os
Sponser os