KUUL

Vi gør en forskel

Ultraløb, motion og velgørenhed i forening

Studiebesøg på Great Ormond Street Hospital

I juni 2008 besøgte de første to sygeplejersker, GOSH i London. Det specielle ved afdelingen i London er at det er på et børnehospital, hverken Rigshospitalet eller Skejby er indrettet til børn og deres medindlagte forældre, så Lise Lotte Laursen og Lene Kjær håber på at få et indblik i hvordan et hospital i børnehøjde fungere. Det giver os en mulighed for at drage nytte af andres erfaringer, mht. indretning af afdelingen, så den bliver mere børne- og familievenlig

Her kan du læse deres fortælling fra turen.

Turen til GOSH

Vi , Lene Kjær (Rigshospitalet) og Liselotte Langelund (Skejby Sygehus), tog afsted man 8/6-09 og landede sent i Heathrow airport – hvorefter vi tog tuben til Rusell train station og blev hentet af vores kontaktperson Di Robert Shaw - en energisk, utrolig hjælpsom og engageret person. Hun fulgte os til vores hotel, ca 10 min gang fra stationen.

Vi blev hentet af hende næste morgen og hun viste os hen til Great Ormond Street Hospital. I gaden der førte hen til hovedindgangen passerede vi en masse bygninger/huse der også er ejet af hospitalet og som er en del af hospitalet, bl.a patienthotel, undervisningslokaler, HR og administration, og alm. hus:”Children with Laeucaemia”. Vi blev vist rundt og fik vores arbejdskontrakter (honorary contracts) SEE- NOT-TOUCHCONTRACT”, kaldte hun dem, dvs at vi måtte observere - men ikke have patientkontakt. Dernæst at vi blev vist rundt, og så meget af personalet fra Cardiac unit og at vi slutteligt lavede en plan for ugen udfra hvad vi ønskede at få ud af opholdet. Alle tog meget imødekommende imod os. Vi så hendes kontor hvor hun arbejder som practice educator sammen med kollegaen Liz Leonard.

Hvad er GOSH for en størrelse?

Der er ca 60 mio mennesker i UK. 400 patienter er der plads til på hospitalet og det åbnede i 1852. Motto: ”The child first and always”. Det er et offentligt sygehus men 30% af indtægterne kommer fra internationale patienter.

Sygeplejeuddannelsen

3 år tager uddannelsen som sygeplejerske og hvis man vil arbejde med børn er uddannelsen forlænget med et år, ellers er det 3 år i alt hvis man vælger pædiatri fra starten. Man arbejder 12 timers vagter, dag/aften (07.45-20.15) eller aftenvagt/nattevagt ( 19.45-08.15) Det har man gjort de sidste 20 år. Personalet bor ofte langt væk fra hospitalet men har mulighed for at bo på the–staffhotel for 15£/nat.

Uniformer: Man har rangorden efter uniformens farve og striber på den. Ex de lyseblå tilhører de sygeplejersker der har været uddannet kortest tid og de mørk-koboltblå tilhører de sygeplejersker der er længst oppe i hierarkiet. De lyserøde er sygeplejestuderendes farve og de lysegrønne er social- og sundhedsassistenternes. Derudover har man også kantbånd på uniformen som supplement til ens grad.

Hvert år har alle sygeplejersker en samtale med den sygeplejerske der har ansvaret for udvikling og uddannelse i afdelingen - og sammen gennemgår de den enkelte sygeplejerskes kompetencer - har hun forbedret sig, egner hun sig til at blive “rykket op” og derved tjene mere og få mere ansvar? Samtalen afsluttes med en “bedside”-opgave hvor sygeplejersken i praksis skal vise, at hun instrumentelt og empatisk kan overskue at passe barnet, dets forældre og varetage de opgaver den pågældende grad rummer. Når sygeplejerskerne når en vis grad, bliver de tilbudt at tage en master, som hospitalet betaler for. En master er således også adgangskort til næste grad.

Når sygeplejerskerne opnår de højeste grader, får de kompetencer til at indlægge, vurdere og udskrive ukomplicerede børn.

Opbygning/struktur

Der er 50 pladser på Cardiac unit, fordelt på de forskellige afsnit High intensive ward (CICU):

Andre intensive afd er NICU (neonatal intensive care unit) og PICU (paediatric intensive care unit). Man er meget speciale opdelt på GOSH og indenfor cardiac unit er man opdelt i:

Man opererer alt på GOSH på nær levertransplantationer og opererer i gennemsnit 19-20 kardiologiske patienter ugentligt. Til sammenligning opererer henholdvis Rigshospitalet 3 kardiologiske børn pr uge og Skejby sygehus 2,6 børn kardiologiske børn pr. uge. (2008 tal).

Man har et lægeligt opfølgningsmøde om fredagen (Cardiac Governance) hvor de opererede patienter diskuteres, ekkoer vises og der undervises.

Ladybird ward

For 2 år siden introducerede man begrebet: “Care-by-parent”, hvor forældrene i langt højere grad fik ansvaret for pasningen af deres barn. Derudover blev mindre indgreb som f.eks. hjertekatetherisationerne flyttet til cardiac day-care. I praksis har det betydet, at de indlagte børn er langt mere plejekrævende og kræver flere instrumentelle færdigheder end vi kender fra Danmark.

Vi talte med Nurse practioner, Vanessa fra afdelingen. Hun havde en undervisende, støttende funktion i forhold til de sygeplejersker som ikke havde været i afdelingen længe (junior staff). Herudover var hun i gang med den 3 årige masteruddannelse som hospitalet sponsorerede og var på skole 1 dag/uge. Hun fortæller at de har kørt Fast-Track-surgery siden 2006. Patienterne i den lette operationskategori (asd, vsd, subaortal stenose..) er typisk indlagt i 2-4 dage. De bliver ekstuberet på operationsgangen, Postoperativt tages blodprøver, ekg, ekko, røntgen. Drænene fjernes på 2.dagen. Efter en uge derhjemme ses de i Day-care til opfølgning.

Stuegang

Vi var med på stuegang med stort følge, mange læger og sygeplejersker. Der eksisterede ingen forstuegang på kontoret. Alt medicin dobbelt chekes; udregning, optrækning, givning. Medicinmodulet, elektronisk er først lige startet derovre. Blodprøvebestilling og stamdata er elektronisk, men de skriver stadig sygeplejejournalerne i hånden. Lægejournalerne skrives også i hånden. De har været elektroniske før men der var for meget hacking og nogle følsomme persondata slap ud og derfor sagde det engelske datasystem stop. Der er ingen sekretærer i afsnittet, diktater af breve skrives af få sekretærer på GOSH ellers sendes de ”ud af huset” dvs. til Indien hvor de skrives og tilbagesendes elektronisk.(billig arbejdskraft?)

Man ser ingen bløde bamser i afsnittets legestue, kun børnenes egne teddys er tilladt. Nogle gange vasker og autoklaverer Ladybird dem for børnene. Stuerne har dyrenavne, fx som badger (stinkdyr) og ladybird (mariehøne) og de er malet på gulv og vægge så børnene kan finde vej til deres ward. Rammerne er meget børnevenlige - der er malede områder på bl.a. væggene, i elevatorerne, på røntgen og i ambulatorierne. Skraldespandene er frøer og der er små legepladser rundt omkring.

Cardiac day-care

Åbent 07.30-19.30. Der er plads til 6 patienter. Her foretager man præ-OP program, ekg, ekko,rtg thorax og man tager ex cross-match (forlig) op til 1 måned før OP, det hyppigste er op til 1 uge før. Hjertekath indgrebene (asd fx) kommer ind på dag 1 og udskrives på dag 1. Der er en advanced nurse specialist (Angie Scarisbrick) og hun optager journal, laver lægeundersøgelse og udskriver bl.a også patienterne. De fleste andre sygeplejersker ”nøjes” med at måle værdier og optage sygeplejejournal på børnene.

Alle patienterne der kan udskrives bliver kontaktet telefonisk af sygeplejersken næste dag for bl.a at høre til om børnene spiser/drikker i det hele taget trives, om benene har ens farve, hvordan indstiksstedet ser ud og om de er afebrile.

Play-care-specialists

Det er en et-årig uddannelse hvor man specialiserer sig i at lege og samtale med barnet. Man bruger distraction-therapy og har play-specialists (lege-specialister) ansat. Der er 3 ansat på cardiac unit.

Regeringen udtaler;” Every child must have ascess to a play-specialist

Lege-specialist, Mimi Sheldon, Fortæller om nogle af børnenes værste frygt-scenarier før kommende narkose/indgreb:

Hendes forberedelse af børnene:

Hvorfor bruge en lege-specialist?

Det fremmer barnets muligheder for bedre at kunne håndtere stressfulde situationer. Det gør det muligt for barnet at forstå dets sygdom og behandling(er) Det giver lege-specialisten mulighed for at vurdere barnet og dets mestring/behov. Det kan lette nogle misforståelser. Det kan reducere frygt og bekymringer Det gør det muligt for barnet at mestre situationen bedre og bevare noget kontrol. Det gør det muligt for barnet at blive fortrolig med noget af hospitalsudstyret og faciliteterne. Man har i øvrigt også hospitalsklovne ansat på GOSH.

Liason nurses

Er clinical nurse specialists. Vi talte med Jessica. De er en del af det kardiologiske team og stiller sig til rådighed med praktisk, følelsesmæssig og undervisende støtte.

Efter et barns død

Psyko-socialt-møde

Forgår hver torsdag og de personer der er til stede er:

Faetal-clinic(prænatal)

Antal indkaldte er omkring 25-30 gravide /uge og man ser de gravide - man på de lokale sygehuse har skønnet - skal ses på GOSH. Kategorier:

Primær pulmonal hypertensionsteam

Man har set 700 tilfælde af disse på GOSH gennem de seneste 10 år. Der er flere piger end drenge med PPH. Årsagen er uvis. Man screener søskende, hvis forældrene ønsker det, i form af: ekko, ekg og klinisk undersøgelse. Der er i den forbindelse fundet 4 søskende. Hver 18 måned ses patienten på GOSH. Dette er også screeningstidspunktet for søskende. Hver 3 måned ses patienten lokalt af PPH-teamet som tager ud fra GOSH til patienten. Levetiden er 5-10 år med behandling og 8-10 mdr uden behandling. Behandlingen består i tbl Viagra/tbl Bosentan eller iv Epoprostenol. Indenfor de seneste 7 år har man transplanteret 11 patienter med PPH - alle er i live og PPH er ikke kommet tilbage.

Transplantation på GOSH

Vi talte med transplant-specialist nurse Helen. Transplantationer af hjerte/lunger 350 i alt, gennemsnitlig levetid 15 år. Transplantationer af lunger 120 i alt, gennemsnitlig levetid 8 år. Transplantationer af hjerter 250 i alt. Der er 2 hjertelægespecialister og 2 lungelægespecialister

Paeditric palliative care team på GOSH

Forældre med døende børn kan kontakte teamet 24 timer/døgnet. Forældrene har en kontaktperson (keyworker). Teamet består af sygeplejersker, læger og psykologer.

Vi talte med Judy Peters, smertesygeplejerske og hun pointerede nogle vigtige elementer i smertebehandling: * Quit and calm atmosphere * No sounds * Dark room

De mange indtryk

…ugen er nu gået og fredag er det klar til afgang…trætte og fulde af lutter gode indtryk efter en spændende og begivenhedsrig uge tager vi tuben mod Heathrow og Danmark igen.

Efter ankomst til Danmark og da oplevelserne var blevet vendt er vi kommet frem til følgende udviklingsområder:

Hvad gik godt og skidt?

Du kan hjælpe KUUL med at gøre en forskel for hjertebørn

SÆT FOKUS HJERTEBØRN VED AT DELTAGE I KUUL’S EVENTS.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedsbrev@kuul.dk.

Du modtager vores månedlige nyhedsbrev og er blandt de første, der får mulighed for at tilmelde dig vores events.

STØT KUUL OG VÆR MED TIL AT GØRE EN LIVSVIGTIG FORSKEL.

Opret din egen indsamling, som du selv bestemmer anledningen til via BetterNow.

VI SØGER SPONSORER MED HJERTET RETTE STED

Vores sponsorater er bygget op omkring vores hovedevent KUUL Vinternat 3. søndag i advent.

Vi laver foredrag og andre events henover året. Kontakt os. Vi er åbne for alt, der giver overskud for Hjertebørnene.

Løb med os
Støt os
Sponser os