KUUL

Vi gør en forskel

Ultraløb, motion og velgørenhed i forening

KUUL Udveksling

I 2008 stiftede vi KUUL Udveksling.

KUUL Udveksling finansierer uddannelsesophold for børnehjertesygeplejersker, der ønsker at undersøge en ide eller hente inspiration i behandlingsformerne på et hospital i udlandet. Tanken er på den måde at være med til at forbedre og udvikle arbejdsmetoderne til gavn for såvel hospitalets personale som patienterne.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter der minder om daglig drift, som eksempelvis temadage.

Ansøgning om finansiering via KUUL Udveksling

Der indsendes en ansøgning med tilhørende budget og program til KUUL i god tid inden planlagt afrejse. I ansøgningen bedes redegjort for, hvad det er, man ønsker at undersøge, og hvordan man tror det kan anvendes i Danmark.

Udtalelser om KUUL Udveksling

af afdelingssygeplejeske Lene Munch, Aarhus Universitetshospital - Læs mere

af Afdelingssygeplejerske Susan Mortensen, Rigshospitalet - Læs mere

Udvekslingerne

2015—Temadage for Rigshospitalets og Skejbys børnekardiologiske afdelinger.

2014—Nordisk Kongres for Børnesygeplejersker i Stockholm - Se præsentation der er lavet af Liselotte Langelund

2013—Konference i Syd Afrika, hvor fokus er familiecenteret pleje - Læs mere

2012—42nd Nordic Pediatric Cardiology Meeting i Gøteborg, Sverige - Læs mere

2012—Fra den 5. til den 7. september deltog tre børnehjertesygeplejesker i konference om smertebehandling hos børn. Læs Liselotte Langelunds beretning fra kongressen.
Læs Yvonne Dilling fortælling fra NordPedPain i Island.2012—Fire børnehjertesygeplejersker deltog den 16.-17. januar 2012 i Konference om Småbørnstraumer i Odense, finansieret af KUUL Udveksling. De har skrevet her skrevet om deres erfaringer fra Konferencen.

2011—Den første temadag for hjertesygeplejersker på Skejby og Rigshospitalet og et par stykker fra Odense sygehus er afholdt den 8.-9. marts 2011.

2011—Besøgte sygeplejerskerne Judith Høgh, Skejby; Anette Hejl, Skejby; Lene Sørensen, Rigshospitalet og Rikke Fendt Hansen, Rigshospitalet—Dronning Silvias børne- og ungdomshospital i Gøteborg i Sverige.

Det var et rigtigt spændende besøg på Dronning Silvias børne-og ungdomshospital, og vi er vendt hjem med stor inspiration og lyst til at arbejde på at forbedre de fysiske rammer og dermed forsøge at give bedre muligheder for vores patienters mestring af hospitalsophold.” fortæller Anette Hejl og Judith Høgh

Læs deres fortælling om turen

2010—Gik turen til Childrens Hospital, Boston, USA. Det var 2 sygeplejersker fra Rigshospitalet afd. 4144, Yvonne Dilling og Hanne Serritslev og 2 sygeplejersker fra Skejby Sygehus afd. A7, Marie T. Østergaard og Tanja Leth, der var afsted.

Formålet og ønsket med udvekslingen er at få en god kontakt på hospitalet, så der i fremtiden kan udveksles sygepleje erfaringer samt kliniske retningslinier. Sygeplejerskerne vil særligt gerne have fokus på smertebehandling, ernæringsterapi, monitorering, sårpleje, børnenes mestring under indlæggelse, struktur på afdelingerne, sygeplejerskernes rolle heri, samt accelererede patientforløb.

Her kan du læse en lille historie fra vores tur på Children’s Hospital i Boston. Derudover vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer for at give os muligheden for at komme på udveksling i udlandet. Det har været en kæmpe oplevelse, og vi har nu rygsækken fuld af gode ideer til fremtidens sygepleje på henholdsvis A7 og 4144. Vi håber og tror på, at vores nye viden kan være med til at forbedre og udvikle nye arbejdsmetoder i sygeplejen til hjertebørn.

Det har været positivt at være to afsted fra hver afdeling, og det har bidraget til god sparing og faglige diskusioner om sygeplejen på de to afdelinger. Endnu engang tak fordi I har gjort udvekslingen mulig og på vegne af A7 og afd. 4144, takker vi jer for jeres store og beundringsværdige indsats og støtte til hjertebørnene.” Hanne, Yvonne, Marie og Tanja

2009—Den første rejse i regi af KUUL Udveksling fandt sted i sommeren 2008. Her gik turen til England, nærmere betegnet til Great Ormond Street Hospital, som er et stort børnehospital i London. De to sygeplejersker der deltog på rejsen var Liselotte Langelund fra Skejby og Lene Kjær fra Riget. Efter deres hjemkomst har de skrevet en beretning fra turen her. De har også undervist deres kolleger i deres erfaringer.

Du kan hjælpe KUUL med at gøre en forskel for hjertebørn

SÆT FOKUS HJERTEBØRN VED AT DELTAGE I KUUL’S EVENTS.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedsbrev@kuul.dk.

Du modtager vores månedlige nyhedsbrev og er blandt de første, der får mulighed for at tilmelde dig vores events.

STØT KUUL OG VÆR MED TIL AT GØRE EN LIVSVIGTIG FORSKEL.

Opret din egen indsamling, som du selv bestemmer anledningen til via BetterNow.

VI SØGER SPONSORER MED HJERTET RETTE STED

Vores sponsorater er bygget op omkring vores hovedevent KUUL Vinternat 3. søndag i advent.

Vi laver foredrag og andre events henover året. Kontakt os. Vi er åbne for alt, der giver overskud for Hjertebørnene.

Løb med os
Støt os
Sponser os